Kryqëzata e Lutjes - Jezusi për Njerëzimin


Lutja hapëse e shërbëtorit të përulur 
E martë, 24 Shtator 2013 në 18:00

Jezusi: “Kur ju gjunjëzoheni përpara Meje ose thjesht komunikoni me Mua në zemrën tuaj, gjithmonë filloni duke thënë:
Jezus, më fal, sepse unë kam mëkatuar. Amen.


LUTJE KRYESOREKRYQEZATA E LUTJES

GRUPET E KRYQEZATES SE LUTJES